0

Afkorting od

Ooa onderzoekschool oncologie amsterdam. Oob oordeel over de ondergane behandeling. Oor onderwijs- en opleidingsregio. Opaak of opacus Donker, ondoorschijnend of troebel. Opacitas of opaciteit Ondoorschijnendheid of de mate van pour ondoorlatendheid voor licht. Opc oligomere proanthocyanidinen of procyanidinen. Opc wordt gevonden in de schors, vliezen en houtachtige delen van planten. Verder kunnen deze cyanidinen gewonnen worden uit druivenpitten. Opd oncologisch patiënten dossier. Opfe oestrogeen positief terugkoppelings-effect. 2: Onderlinge pharmaceutische groothandel. 3: Omni podo genootschap.

afkorting od

Shortly - definition of shortly by The Free dictionary

Omega-9 de aanduiding omega-9 staat hier voor een familie van enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Het oliezuur - afgekort oa - is hier de belangrijkste vertegenwoordiger. Omf oscillerend magnetisch veld. Omim online mendeliaanse overerving bij de mens. Omineus Ongunstig, onheilspellend, slecht of op een ongunstige afloop wijzend. Oms orde van medisch specialisten. Oncocyt vetten Cel van een gezwel of gezwelcel. Oncogeen gezwelvormend of gezwelveroorzakend. Onk oor, neus en keel. Ont organisatie van Nederlandse tandprothetici.

afkorting od

oudere kinderen en volwassenen geneest otitis media acuta meestal vanzelf. Omalgie of omalgia pijn in de schouder. Ome otitis media met effusie wordt ook wel otitis media serosa genoemd. Ome komt voornamelijk bij jonge kinderen voor omdat zij een nauwe buis van Eustachius hebben die gemakkelijk verstopt raakt. Een ophoping van vocht achter een gesloten trommelvlies, zonder een plotseling optredende infectie, noemt men otitis media met effusie. Dit kan ontstaan door ziekteverwekkende bacteriën in het middenoor of het niet goed functioneren van de buis van Eustachius. Omega-3 deze aanduiding staat voor een familie van meervoudig onverzadigde vetzuren. Tot de omega-3 familie behoort ook én van de essentiële vetzuren, namelijk alfa-linoleenzuur of afgekort ala. Omega-6 ook de omega-6 vetzuren vormen een familie en behoren tot de meervoudig onverzadigde vetzuren. De zogenaamde dubbele binding in hun moleculenketen bevindt zich niet op de derde maar op de zesde plaats. Ook deze familie herbergt én van de essentiële vetzuren, namelijk linolzuur of afgekort.

Appartementen Milović 30 m od more trogir, Kroatië

Afkortingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie

Oio onderzoeker in opleiding. Okpz ontwikkeling kwaliteitsbeleid paramedische zorg. Okt ortho, kung, t-cellen. De afkorting okt wordt gebruikt voor het benoemen van bepaalde monoklonale antistoffen. Deze worden gebruikt bij de typering van lymfocytaire elementen. De afkorting okt is nu vervangen door cd ofwel clusters die zich verschillend ontwikkelen. Okz ouder- en kind zorg. Oleosum Een olieachtig geneesmiddel. Oligo- in samenstellingen: gering of te weinig. Olvg onze lieve vrouwe gasthuis. Oma otitis media acuta.

Ofz overleg farmaceutische zorg. Oggz openbare geestelijke gezondheidszorg. Ogt opthalmotrope genetische therapie. Ogtt orale glucose tolerantie test. De ogtt wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de suikerhuishouding. Na het drinken van suikerwater (glucose opgelost in water) wordt de bloedsuikerspiegel bepaald. Wanneer de suikerhuishouding in orde is zal de bloedsuikerspiegel na suikerbelasting moeten dalen tot een bepaalde waarde. Dit onderzoek wordt nuchter uitgevoerd. De test wordt gebruikt in de diagnostiek van zwangerschapsdiabetes en zo nodig in de diagnostiek van suikerziekte. Oi 1: Osteogenesis imperfecta. Oi dient alleen plaats te vinden bij vrouwen die zelf geen (anovulatie) of in een hele lage frequentie ovulaties of eisprongen hebben en die zwanger willen worden. Het blijkt een nogal intensieve en potentieel gevaarlijke behandeling te zijn.

Normaal zeggen we dan een ontstoken kies of tand. Odontogeen Uitgaande van een kies of tand. 2: Kennis van het gebit. Ods oculus dexter et sinister, het rechter en linker oog. Oedeem of oedema een ophoping van vocht in het weefsel. Oestrogeen, oestrogenen Hormonale stoffen die de geslachtskenmerken ontwikkelen, instandhouden en periodieke veranderingen in de geslachtsorganen van de vrouw aansturen. Officinalia of officinalis de geneesmiddelen die volgens de officiële lijst of farmacopee in een apotheek voorradig moeten zijn. Ofo oriënterend fertiliteits onderzoek. Een ofo dient de oorzaken te vinden, die belemmerend werken op het ontstaan van een zwangerschap. Met behulp van de gegevens van het ofo kan een behandelplan worden opgesteld. Oftalmie of ophthalmia oogontsteking.

Hoger beroepsonderwijs (HBO5) cvo panta Rhei

Oct optische stress coherente tomografie. Ocw onderwijs, cultuur en wetenschappen (ook: ocenW). Od oculus dexter ofwel het rechter oog. Odb open ductus Botalli. Odor geur, reuk of stank. Od oculus dexter, het rechter oog. Odontalgie kiespijn of tandpijn, pijn in én of meer elementen van het gebit. Odonticum Een middel tegen kiespijn. Odontica is het meervoud. Odontitis Ontsteking van én of meer gebitselementen. afkorting od

Obturator Afsluiter of sluitplaat. Occipitaal Met betrekking tot het achterhoofd. Occult niet direct waarneembaar of verborgen. Occultisme leer van het occulte. OcenW Onderwijs, cultuur en wetenschappen (ook: ocw). Ocm oefentherapeut Cesar en Mensendieck. Ocmw openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, er zijn talrijke van deze centra. Ocs obsessieve compulsieve stoornis. Deze steeds opnieuw optredende (recidief) en aanhoudende dwanghandelingen (compulsies) werden vroeger ook wel dwangneuroses genoemd. Ocsw onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

Extra uitleg bij de data — codam viewer - handleiding

Obligaat noodzakelijk, onvoorwaardelijk of verplicht. Obliterans Obliteratie - zie hieronder - veroorzakend. Obliteratie of obliteratio het verstoppen, verschrompelen, shades dichtgroeien of dichtslibben van holten of vaten in het lichaam. Obscuratie of obscuratio verduistering. Obsessie of obsessio bezetenheid of dwanggedachte. Obsoleet niet meer in gebruik of verouderd. Obstetrica Vrouwelijke arts-verloskundige, specialist in de verloskunde. Obstetricus Mannelijke arts-verloskundige, specialist in de verloskunde. Obstipatie of obstipatio verstopping. Obstructie of obstructio afsluiting of belemmering. Obturatie of obturatio afsluiting.

afkorting od

Oaf osteoclast activerende factor. Oatp organisch schoonheidsspecialiste anion-transporterend polypeptide. Oatp-c organisch anion-transporterend polypeptide-C. Obag overlegorgaan beroepsverenigingen in de Antroposofische laser gezondheidszorg. Obdormitie of obdormitio het zogenaamde 'slapen' van armen of benen. Obductie lijkschouwing, het werkwoord is obduceren. Sectie en autopsie worden ook gebruikt. Obesitas Corpulentie of vetzucht. Object Een voorwerp wat onderzocht wordt. Objectief Een uit meerdere lenzen bestaand systeem in een optisch toestel. Dit kan bijvoorbeeld een camera, microscoop, röntgenapparaat of een toestel voor oogmetingen zijn.

Organigram: algemene informatie organisatiedienst

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'o' beginnen. Voor lifting de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel. a, b c, d e, f g, h i, j k,. N o, p q, r s, t u, v w, x y, z afkorting of woord: Verklaring: O 1: Eén der bloedgroepen. 2: Symbool voor het zuurstof element (oxygenium) uit het periodiek systeem. Oa 1: Oliezuur, een belangrijk omega-9 vetzuur. Oac oraal anticonceptiemiddel, orale anticonceptie of anticonceptiva.

Afkorting od
Rated 4/5 based on 809 reviews
SHARE

afkorting od Otewoce, Tue, June, 12, 2018

Not as much as it should. When I checked my change, i found it was 20 cents short. ( with of ) not having enough (money etc ). Most of us are short of money these days.

afkorting od Atugid, Tue, June, 12, 2018

You look nice with your hair short; do you think my dress is too short? Not tall; smaller than usual. Not lasting long; brief. A short film; in a very short time; i've a very short memory for details.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: